מלחמת השחרור אלחנן ענני 110

כיתוב: המודיעין בזמן צאתו לדימרה, דצמבר 48
למעלה יוסק'ה אוסטלוש (בן יוסף) עם מקלע "שאטו" צרפתי. בארגז הטנדר שניים מבני החבורה "האיטלקית" במחלקה, משמאל אשר בן שוהם ומימין אברהמל'ה טיטלבוים. על מכסה המנוע הנהג החביב. למטה מאיר נפתלי עם רובה צלפים קנדי.