מלחמת השחרור דני רפאלי 11

כנ"ל, ד. רפאלי משמאל ושמוליק בירגר
כאן, בתקופת המעפיל, קבל דני את טבילת האש הראשונה שלו בקרב פנים אל פנים מול כח ערבי עדיף. חיפה על כיתתו שנסוגה למעפיל, נשאר תקוע לבדו בשטח במשך 7 שעות, זחל למסתור, התחפר ס"מ ספורים בעודו שוכב וחיסל 3 בקרב פנים אל פנים. ראה גם נספח.