מלחמת השחרור דני רפאלי 8

כנ"ל
מימין: ד. רפאלי עם רובה אנגלי Mark 2, משקפת (פרטית) על הגב, מחסנית תחמושת נוספת תקועה בחגורה (באין כל סידור אחר) ורימון תלוי. כדורים בתפזורת נשמרו בכיסים. במרכז שמוליק גוטהילף מנתניה אוחז במקלע "ברן" ומשמאל המ"כ עם תת מקלע "סטן".