מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 14א

6 בנובמבר 1947, בכתב ידו היפה של אביגדור !
את הגלויה שלח אביגדור לרבקה אחותו, באותה עת בקיבוץ ההכשרה "שלח" של תנועת "בני עקיבא" (.B.A בקיצור) במחנה העקורים באסנבאך, צפונית מזרחית למינכן. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 14

"אנית הקיטור המהירה – המבורג", גלויה ששלח אביגדור…

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 14א

6 בנובמבר 1947, בכתב ידו היפה של אביגדור…

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 14ב

תמלול הטקסט (באנגלית בכותרת) נודל אביגדור, אמדן (EMDEN…