מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 33

דב משמאל וחברו מרדכי סורקין

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 33

דב משמאל וחברו מרדכי סורקין

מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 33א

אמו השכולה של דב כותבת על גב התמונה:…

מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 33ב