מלחמת השחרור המפדה האזרחי 12

ב"מפדה האזרחי" לאחר פעולת פיצוץ הגשר.
ב 14 באפריל 1948, יום לפני היציאה למבצע לכיבוש מחנה תל השומר, התבצעה הפעולה. ברישום ביומנו של איש פלוגה ג' שמעון קוטנר נאמר: "כתה אחת יצאה לפוצץ גשר הנמצא 12 ק"מ מכפר סירקין. הפיצוץ הצליח וחמישה ערבים נהרגו ע"י היוצאים".