מלחמת השחרור יצחק שפרגל 16

בית-דראס, ינואר 1949
עם פרוק גדוד 34 של חטיבת אלכסנדרוני לקראת סוף 48, פוזרו חייליו ליחידות השונות. שפרגל (שני מימין) הוצב בתור חובש גדודי בגדוד השביעי של חטיבת הנגב. תחנתו הראשונה בחטיבה, כאן בבית-דראס שליד באר טוביה, עם הצות הרפואי. במרכז עם כובע, הרופא ד"ר פנחס.