מלחמת השחרור כיס פלוג'ה 11

על הקרב בעיראק אל מנשיה (מבצע "חיסול")
מנקודת הראות של הצוות הרפואי כפי שמובא בספרו (חלק ב') של ד"ר ברוך הורוביץ "השרות הרפואי הצבאי" שיצא לאור בשנת 2000. מהדו"ח ניתן ללמוד הרבה אבל עובדה אחת בולטת לעין: לא רק לוחמי "הפלוגה הדתית" נפלו באותו לילה ולא רק גופותיהם נטמנו בקבר האחים שכרו המצרים.

מידע-נוסף2