מלחמת השחרור כיס פלוג'ה 204

16.3.2014

לכבוד

מר אשר הלפרן

ראש תחום אנדרטאות – אגף משפחות

משרד הביטחון

דרך יעקב דורי ת.ד. 976 קרית אונו 55108

 

הנדון: מפעל ההנצחה של חטיבת אלכסנדרוני בקרית גת

 

מר הלפרן שלום רב,

 

במכתבי הקודם אליך, מיום 2.3.2014, העלתי בפניך הצעה / בקשה לסייע בקידום פתרון לעיוות ההסטורי במפעל ההנצחה שבנדון, כפי שאתה אף הצעת במכתבך אלי מיום 20.2.2014. שלחתי העתק פנייתי אליך גם לעמותת חטיבת אלכסנדרוני, אולם לצערי, כמו בפניותי אליהם בעבר באותו עניין, לא קיבלתי כל התיחסות או מענה.

בגלל דחיפות העניין, כמו שפירטתי בפניך במכתבי כאמור, רציתי לדווח לך כי שני לוחמי גדוד 35 בעבר, כבר הביעו בפני הסכמתם / רצונם להשתתף בצוות, שאת הקמתו הצעתי, שמטרתו תיקון העיוות בהנצחה באתר קבר האחים על מקום קבורתם (הראשוני) של חללי הקרב בעיראק אל מנשיה, כדי "לתת ביטוי לשיוך הגדודי של כל החללים באופן שיוויוני ומכובד", כדבריך.

המטלה הראשונה של הצוות היא לצאת לאתר בקרית גת והיינו מאד רוצים שימצא המועד המתאים כך שגם אתה תוכל להצטרף אלינו לסיור במקום.

 

עם זאת, באם נמשיך לא לקבל תגובת אנשי עמותת אלכסנדרוני ולא נוכל לצרף לצוות, לאלתר, שני אנשי גדוד 33 כפי שהיצעתי, לא תיוותר בידינו ברירה אלא לפעול מיידית ובאופן חד צדדי, בשיתוף עם גורמים ציבוריים ותקשורתיים, כדי לתקן את המעוות בדרכים אלטרנטיביות.

אני מבקש שוב את סיועך האדיב והמקצועי בפתרון הבעיה כדי שביום הזיכרון השנתי, ב 28 בדצמבר, ההנצחה במקום הקדוש הזה תהיה מכובדת וראויה, וגם מדויקת מן הבחינה ההסטורית.

 

בכבוד רב –  יוסי עופר, טל. 054-4394435

העתק: צבי (הניו) בן משה, עמותת אלכסנדרוני