מלחמת השחרור מגדל צדק וראש העין 11

חבלני גדוד 32 נכנסו ראשונים לראש העין כדי לנטרל מטענים שהוצמדו ע"י הערבים למשאבות המים טרם מנוסתם מהמקום. בסופו של דבר התברר ש"החבלנים" הערבים חברו את המטענים עם חוט טלפון, שכידוע אינו מוליך .... מנחם קנטי למטה מימין, א. קפלן מעליו, משה רייך שמאלה ממנו, ?, חיים ליננברג משמאל. למעלה מימין חגי מינץ ומשמאל אלימלך גרוסבך.