מלחמת השחרור מוטקה קובל 10

כיתוב: שרידי פלוגה ג' והג'ובניקים, ינואר 49
שרידי פלוגה ג' לאחר הקרב בעיראק אל מנשיה בהתארגנות במחנה חצור. הפנים אומרות הכל. בין היתר ניתן לזהות את השורדים מוטקה קובל (עומד שני משמאל), יהודה כרמונה (במרכז למטה) ואלי פרסר.