מלחמת השחרור מוטקה קובל 11א

שורדי הקרב
יהודה כרמונה נמנה על הכח של משה מנהיים שחילץ עצמו מהתופת בכפר. החובש יוסף אלימלך פרסר נקרא לסייע לכח אחר במהלך הקרב, לא נכנס לכפר וניצל.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור מוטקה קובל 11

במוצבי כיס פלוג'ה לאחר הקרב על אף ההתמרמרות…

מלחמת השחרור מוטקה קובל 11א

שורדי הקרב יהודה כרמונה נמנה על הכח של…