מלחמת השחרור משה ברידא 9

משה משמאל וצביקה לדרמן טרם הקרב בקקון
צביקה המ"מ ומשה סמל המח' כאן בבית ליד לפני היציאה לקרב. ברקע משמאל נושא מקלע יעקב אפריאט. המשימה של המח' היתה לכבוש את המפקדה העירקית שבפרדס. כשהגיעו שמעו שיחה בעברית והתברר שהעירקים ברחו. בשלב הזה חטפו הפגזה כבדה מטול כרם אבל תפסו מחסה בתעלת קשר ולא נפגעו.