מלחמת השחרור עיראק סואידן 4

משטרת עיראק סואידן, 1949
החזית המערבית, בה נראית גם הפרצה, ספגה את מרבית אש כוחותינו. ראוי לציין כי לאחר נפילתה של המצודה המצרית המרכזית בכיס פלוג'ה, כשלו כוחותינו בשני מבצעים גדולים למיגור "הכיס" - במבצע "יואב" ובמבצע "חיסול". בסופו של דבר, פונה "הכיס" בהסכם.