מלחמת השחרור פלוגה דתית 12

ירושלים, ינואר 1948, ברקע האוטובוס המשורין איתו יצאו למשימות לשכונות נוה יעקב ועטרות בצפונה של ירושלים ולהביא משם אספקת תוצרת חקלאית טריה לעיר הנצורה. השניים עם סרטי השרוול הם נציגי הישוב שהיו מצטרפים למשימות הללו.