מלחמת השחרור פלוגה דתית 30

מרץ 1948, מחצבת סובא (צובה דהיום) של "סולל בונה", הכפר הערבי קסטל ברקע.
שתי כתות מהמחלקה הדתית הוצבו במחצבה כדי לאבטח את המקום האסטרטגי והציוד היקר שבו. כתה שלישית הוצבה במוצא. נשמר קשר בין שתי הנקודות והתנועה ביניהן עברה ממש בשולי הכפר הערבי.