מלחמת השחרור פלוגה דתית 75

מאי 1948 במחנה בית ליד, אלי פרסר מימין.
המקום הראשון אליו הלך אלי לאחר רידתו מהאניה היה בית כנסת בחיפה. שבוע ימים הוא ישן על ספסל בגן בנימין שבהדר הכרמל. משפחה טובה בבית הכנסת הזמינה אותו לארוחת שבת ולאחר מכן לא נתנה לו עוד לחזור לרחוב ושיכנה אותו על מיטה במרפסת ביתה. בבעלות אותה משפחה היתה מאפיה ובהיות אלי עצמו בנו של אופה ! הוא החל לעבוד שם והרוויח למחייתו.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 75

מאי 1948 במחנה בית ליד, אלי פרסר מימין.…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 75א

גב התמונה.