מלחמת השחרור פלוגה דתית 78

מאי 1948 במחנה בית ליד, מגרש המסדרים ברקע.
כורעים משמאל: אברהם אטינגר, לא זכור בשמו, מוישה דימנט, מתתיהו פישר. עומדים מימין: בנימין פרח, מרדכי גנץ, שמעון טורנר, מוישה זייטמן (עבר לתחבורה), הסמל יוסף אלעזר, מוישה פוליסדסקי, ואריה קלנג (לא ירד לכיס פלוג'ה עם הפלוגה). מעל כולם ומימין, מרדכי דרשביץ.