מלחמת השחרור פעולות נגד תחבורה ערבית 2

פיצוץ גשר מצפון לראש העין, אפריל 1948.
דו"ח שרשם מפקד המחלקה שבצעה את המשימה, צבי (צביקה) לדרמן (לימים לידור), לאחר המלחמה. ראו תמלול דבריו להלן.

מידע-נוסף2