מלחמת השחרור שלמה גלר 1

הכפר הערבי מגדל צדק, ראשית 1948
בסוף 47 היה ניסיון תקיפה של הערבים את המחצבה הסמוכה במטרה לחבל בציוד שהפעילה "סולל בונה". הניסיון הסתיים בפיצוץ בחומה החיצונית ובנפגע לכוחותינו. פגז מרגמה שלנו שנורה ופגע בבית המוכתר בראש הכפר, הביא לסיום הפרשה.