מלחמת השחרור תעוד אורי נויבורגר 12

3.3.1948, מתקפלים ממחצבות מגדל צדק,
הוצאת הציוד של "סולל בונה" מהמחצבה. יושב משמאל בפתח המשורין החובש אורי גרסון. למעלה משמאל עם המקלע זה עמינדב (עמי) הלפרין שנפצע בקרב על הכפר סאקייה ומת מפצעיו ביום 1.5.48, בן 17 בנופלו.