נחלת יצחק משפחת קסוינר עופר 12

פועלי ההדברה הערבים במחלקה האנטי-מלרית בעירית רמת גן.
מאז ימי עלות המשפחה ארצה (1926) והתישבותה בג'דה שבעמק, בסביבה שבה כפרים ערביים מכל עבר, יחסי כבוד הדדי ושיתוף פעולה בחיי היום-יום היו כורח המציאות ועם הזמן צבי דיבר ערבית שוטפת. כך היו גם לימים קשריו עם העובדים הערבים שתחת פיקוחו בעירית רמת גן, קשרי עבודה, רעות וכבוד הדדי. גם הדסה וכן גם מרדכי, בנם הבכור, דיברו ערבית מצוינת. לא יאומן אבל הערבים גם יכלו לפטפט ביידיש ! ג'מאל מהכפר קלנסאווה מימין ואבו טביח עם מכשיר ריסוס סולר משמאל. הדברת היתושים במוסררה ובירקון בשנות החמישים היתה בעיה קריטית.