ניר דוד תל עמל 1א

על תל עמל בתקופה שלפני ועד עלייתו על הקרקע כ"חומה ומגדל"

מספר מוסה גולדנברג, ממיסדי קיבוץ בית אלפא ומי שנודע בעשייתו הגדולה לגאולת קרקעות עמק בית שאן, בספרו "והקרן עודנה קיימת", הוצאת ספרית פועלים, מרחביה 1965, עמ' 119-20, 126, 131, 138-39:

חלק מאדמת תל שוק (גם תל אל שוק) הנמצא בין נחל עסי (גם אסי) ופאוור, כ 350 דונם, נמסרו לקרן הקיימת תמורת אדמת אשרפיה (= לימים מיקום קיבוץ רשפים). זו היתה אדמה ראשונה שמסרתי לעיבוד לקבוצת תל עמל וכבר ב 1935 הקימו שם משק זעיר עם צריף קטן. האנשים ישנו אז בבית אלפא בתורת משתלמים המכינים עצמם להתיישבות וקצתם היו יוצאים כל בוקר לעבד את תל שוק וחלקים מהסחנה. בתחילת 1936 זרעו שטחים גדולים וגם גידלו ירקות ומשתלה. אולם, המאורעות שבאו באביב לפתע פגעו קשה בכל המאמץ. הקמה היתה למאכולת אש, גם הצריף נשרף וערבים מכל הסביבה שדדו ככל שידם מגעת. כששה חודשים היו מסוגרים בין כתלי בית אלפא ורק בסוף השנה יצאה לפועל התיישבות "חומה ומגדל".

.... כבר התגבשו באותו חורף, 1935-36, מספר גופים אשר שאפו בכל מאודם להתיישב בעמק בית שאן. קיבוץ תל עמל שלח פלוגה גדולה, רוב הקיבוץ, שהקימה מחנה זמני ליד בית אלפא, עבדה בכל עבודות ההכשרה במשקנו ורכשה שני טרקטורים על חשבון החריש בקק"ל שמילאו בהצלחה.

.... כשפרצו מאורעות הדמים ב 1936 נעשו תושבי הסחנה פעילים ביותר במעשי שוד ורצח .... מתוכם יצאו אנשי הכנופיות החריפים והנועזים ביותר ומספר רב של מעשי רצח בוצעו על ידם.

.... באחד הימים ישבנו בבית אלפא לדון במצב, חיים שטורמן וכמה ממפקדי ההגנה המרכזיים ומאנשי תל עמל ורודגס (= לימים מתיישבי טירת צבי) שבמקום. הגענו אז למסקנה כי לא יתכן המשך העבודה בבית שאן בלא שנקיים נקודות ישוב של קבע סביב העיר. היה זה בסוף קיץ 1936 כשהבשילה בינינו ההחלטה להיחלץ מיד ולהקים ישובים בסביבות בית שאן. לשמחתנו, המוסדות העליונים תמכו בכל לב בתוכניותינו ונחלצו לפעולות הנחוצות לשם כך. ראשונים נקבעו לעליה תל עמל ופלוגת השדה (= הקבוצה שעלתה לקרקע בשדה נחום) שהתרכזה אז בעין חרוד. למן הזמן שהוחלט על העליות החלה פעילות נמרצת בפלוגת תל עמל ששהתה אצלנו. תכניות רבות עם פרטי פרטים לצרכי העליה צצו ערב ערב בישיבות שקיימנו. אנשים מחונני כישרון מתל עמל הכינו בקפדנות את כל פרטי העבודה והבניין ליום העליה. הכוונה היתה לבנות במקום אחד חצר קטנה, מבוצרת מפני התקפות והצלפות, עם מגדל וזרקור עליו, להאיר את הסביבה. תוך כדי עיונים ודיונים רבים נוצרה אז תכנית של "חומה ומגדל" שבמהרה נהפכה לשיטת קבע לכל העליות .... אותו יום, השיירה זזה מחצר בית אלפא. העבודה במקום היתה מאורגנת למופת. ואמנם במשך יום אחד קמה נקודה לתפארת. ערבים מן הסביבה לא האמינו למראה עיניהם. גם השלטונות והמשטרה היו במבוכה ולא ידעו אם עליהם להפריע לנו או לאשר את פעלנו. מהירות הפעולה עשתה את כל השיקולים למיותרים ועם ערב הזרקור הגדול האיר את הסביבה עד לגלבוע.

מידע-נוסף2

ניר דוד תל עמל 1

ההתחלה ! "חומה ומגדל" מעברו הדרומי של נחל…

ניר דוד תל עמל 1א

על תל עמל בתקופה שלפני ועד עלייתו על…
error: Alert: Content selection is disabled!!