ניר דוד תל עמל 16א

על ניר דוד / תל עמל ואנשיה סיפר לי אחד מבניה הראשונים, יאיר נשר, בנם של אברהם ואסתר, בפגישות רבות עימו בביתו בקבוצת גבע במהלך שנת 2015. באדיבותו גם התמונות הללו וההסברים הנלווים.

התמונה כאן צולמה מדרום (חומה ומגדל) לצפון (הישוב החדש). בחזית מימין ניתן לראות קטע מהחומה ומגדל - "סנדוויץ'" של פנלים מעץ וביניהם שפוכת חצץ ששמשו כחומה. מעט מעליו ניתן לראות את אחד מארבעת מגדלי השמירה (נוצקו בבטון) שהקיפו את הקיבוץ (אחד או שניים מהם עומדים עד היום). במרכז התמונה חדר האוכל החדש. חדר האוכל, יש לציין, נתרם לקיבוץ ע"י קהילת יהודי דרום אפריקה ואז הסוכנות היהודית לחצה להסב את שמו של הקיבוץ מתל עמל לניר דוד (ע"ש דוד וולפסון). התהליך היה נושא לויכוחים מרים במשך שנים ארוכות בקיבוץ וסופו בפשרה "ניר דוד (תל עמל)". מעט שמאלה בתמונה הבית הדו-קומתי, המבנה הדו-קומתי היחיד בקיבוץ. הוא תוכנן לשמש בין היתר גם כעמדת שמירה ולכן נוצק מבטון מזוין. המבנה היה "פיל לבן" מהיום הראשון וכך נשאר עומד שם עד היום. ברקע במרכז התמונה, התבור ומשמאל, גבעת המורה.

מידע-נוסף2

ניר דוד תל עמל 16

מראה כללי של הקבוץ בראשיתו, ראו נקודות להתמצאות…

ניר דוד תל עמל 16א

על ניר דוד / תל עמל ואנשיה סיפר…