סטניסלבוב אוולין זילברמן 20א

התמונה על גבי קרטון מהודר ... בכיתוב למעלה: "מוסד לצילום ... " ולמטה: "סטניסלבוב, רחוב בלוודרסקה 5".

מידע-נוסף2

סטניסלבוב אוולין זילברמן 20

שנות העשרה המוקדמות. אחד מבניו של אברהם קסוינר,…

סטניסלבוב אוולין זילברמן 20א

התמונה על גבי קרטון מהודר … בכיתוב למעלה:…