סטניסלבוב השומר הצעיר 11

מצעד התנועה במיקוליצ'ין, 1938. מפתיע עד כמה אפשר היה להפגין את הלאומיות היהודית בפולין של אותם ימים. כאן ממש מצעד של הפגנת כח במיקוליצ'ין ששקקה יהודים בתקופת הקיץ. פעילות ציונית גם לא היתה דבר חריג בבתי הספר, אולם לא בגימנסיות הממלכתיות.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב השומר הצעיר 11

מצעד התנועה במיקוליצ'ין, 1938. מפתיע עד כמה אפשר…

סטניסלבוב השומר הצעיר 11א

על גב התמונה: מיקוליצ'ין 1938.