סטניסלבוב השומר הצעיר 7א

כיתוב על גב התמונה: "סטניסלבוב, קולוניה קרובניצ'ה (= קבוצת מנהלים, דהיינו מדריכי התנועה), 1938".

מידע-נוסף2

סטניסלבוב השומר הצעיר 7

כינוס מדריכי השוה"צ בעיר, 1938. משמאל: ג'ימס (מרדכי…

סטניסלבוב השומר הצעיר 7א

כיתוב על גב התמונה: "סטניסלבוב, קולוניה קרובניצ'ה (=…