סטניסלבוב משפחת ליבמן 6

יוזק הורביץ (איש-הורביץ) מסטרי

יוזק הוא בן דוד של פאני מצד אמה, הורביץ מהבית ופרסר לאחר נישואיה. משפחת הורביץ היא משושלת השל"ה הקדוש (ישעיהו הלוי הורביץ אשר ספרו הגדול "שני לוחות הברית" הוא מקור כינויו השל"ה).

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת ליבמן 6

יוזק הורביץ (איש-הורביץ) מסטרי יוזק הוא בן דוד…

סטניסלבוב משפחת ליבמן 6א

גב התמונה