סטניסלבוב משפחת ליברמן 47

על גשר העץ מעל הפרוט שבהרי הקרפטים, סמוך לכפר ירמצ'ה, גשר הרכבת המרשים ברקע. בנו משמאל (בלבן) במוקד כתמיד.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת ליברמן 47

על גשר העץ מעל הפרוט שבהרי הקרפטים, סמוך…

סטניסלבוב משפחת ליברמן 47א

אותם גשרים בדיוק מעל נהר הפרוט בסמוך לכפר…