סטניסלבוב משפחת ליברמן 61

בבית הקיץ של המשפחה בירמצ'ה, 1933

בני הדודים, דני שפרבר בנה של נלי ליברמן וחנה ליברמן בתו של בנימין עם סבתה של חנה (אם אמה) אלזה.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב משפחת ליברמן 61

בבית הקיץ של המשפחה בירמצ'ה, 1933 בני הדודים,…

סטניסלבוב משפחת ליברמן 61א