סטניסלבוב משפחת פאהן 14

אטק'ה לבית פאהן ומיכאל גולדברג

הזוג ובתם היחידה, הלה, הגרו מגליציה לפריז לפני המלחמה ועשו שם חיל בעסקי טקסטיל. בזמן המלחמה חיו במסתור בפאר ל-בוסק, אזור כפרי בדרום מערב צרפת, תוך שהם נטמעים באוכלוסיה המקומית. לאחר המלחמה, בה גם ביתם נלקח מהם, הקימו מחדש את העסק מאפס ושוב הצליחו לאין שעור.