עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 31

בחזית בנין הגמנסיה העברית ברחוב אורמיאנסקה 18 !

מידע-נוסף2