עיירות בגליציה המזרחית נדבורנה משפחת דאקס 8

חנה דאקס בשורה החזיתית שניה מימין, 1930 בקרוב.
ועוד עפ"י גיזה פטרנקר בספר הזיכרון נדבורנה: "בית הספר שוכן היה בבנין בשוק הישן אך גידול במספר התלמידים חייב להעביר אותו לבנין חדש, אצל הקרלינג. שם גם נפתח גן הילדים העברי הראשון בעירנו".

error: Alert: Content selection is disabled!!