רובנה אברהם וויטיה רייז 3א

שוב, תרגום עם מגבלות פיענוח: "היהודי נולד מחדש על אדמתו .... הרצל היה היחיד שהשכיל להבין את חוסר הצדק ההסטורי והסבל שהיהודים עברו .... אבל עכשיו, כשהוא מת, התקווה שהוא נטע נכנסה לאפלה ולא רואים את סוף הסבל".

מידע-נוסף2

רובנה אברהם וויטיה רייז 3

ברוסית, לא הכל ברור. ציוטוטים על דמותו של…

רובנה אברהם וויטיה רייז 3א

שוב, תרגום עם מגבלות פיענוח: "היהודי נולד מחדש…