רובנה אברהם רייז בשומר הצעיר 29

גילרמן שני משמאל, אדמוביץ' ורייז אחריה. אדמוביץ' מוזכרת בספרו של אברהם סוצקבר "גטו וילנה" (הוצאת "עם עובד", 2016, עמ' 184) כמי שסייעה רבות למאבק הפרטיזנים (אף.פה.או.) בוורשה, וילנה, קובנה ושאוול. "היא ידעה היטב עברית ויידיש .... עזרה לנו בכל דבר אפשרי". גילרמן עלה ארצה והיה שוטר רכוב בבית דגון.

error: Alert: Content selection is disabled!!