רובנה ביקורי שליחים מהארץ 6

1932, שוב באולמה של הגמנסיה "תרבות", ארוע לרגל ביקור-מגבית שליח "קרן היסוד", והפעם זהו ד"ר אלכסנדר גולדשטיין.
ראשון מימין מנהל ה"גמנסיה" ד"ר יששכר רייס, שני בן ציון אייזנברג, פעיל ציוני מרכזי בעיר, עלה ארצה ב 1934, רביעי ד"ר גולדשטיין, שישי מורה ה"גמנסיה" מנחם גלרטר, שביעי ר' יהודה מוטיוק (אודותיו בנספח).

מידע-נוסף2

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 6

1932, שוב באולמה של הגמנסיה "תרבות", ארוע לרגל…

רובנה ביקורי שליחים מהארץ 6א

אודות ר' יהודה מוטיוק שבתמונה: מתוך הספד לזכרו…