רובנה גמנסיה תרבות 5

מנחם גלרטר על נסיבות הגעתו להוראה בגמנסיה מתוך ספרו "הגמנסיה העברית תרבות ברובנה", ירושלים, תשל"ג - 1973, מתוך עמ' 48.

מידע-נוסף2

רובנה גמנסיה תרבות 5

מנחם גלרטר על נסיבות הגעתו להוראה בגמנסיה מתוך…

רובנה גמנסיה תרבות 5א

מתוך עמ' 55

רובנה גמנסיה תרבות 5ב

מתוך עמ' 56

רובנה גמנסיה תרבות 5ג

מתוך עמ' 57

רובנה גמנסיה תרבות 5ד

מתוך עמ' 61 אני יכול להוסיף מחקירותי בדפי…

רובנה גמנסיה תרבות 5ה

מתוך עמ' 62

רובנה גמנסיה תרבות 5ו

הערות לטקסט בעמ' 62

רובנה גמנסיה תרבות 5ז

מתוך עמ' 63

רובנה גמנסיה תרבות 5ח

מתוך עמ' 63

רובנה גמנסיה תרבות 5ט

על תהליך הפיכתה של "הגמנסיה" ללציאון