רובנה האחיות לבית אירלין 103

שנה לאחר מכן (1931) עוד נשף פורים של חניכות "השומר הצעיר", עתה ה"אנקורים" היו ל"דבורים". המדריך במרכז הוא יהושע (שיקה) בורינטר שנמנה על הנהגת הקן בעיר ונספה בשואה. המדריכה הצעירה המעונבת שלידו (לא זכורה בשמה) עלתה ארצה. חנה למטה מימין ולידה חוה לוצקי (נספתה). יושבת ראשונה מימין גיסיה סמסון, שניה רחל ושלישית יוכבד (יוכה) מה-יפית.

מידע-נוסף2