רובנה הרב יצחק שלמה יואל שרמן ומשפחתו 11

למטה מימין המורה נח גריס
גריס מופיע באופן קבוע בכל הצילומים עם בני ובנות המחזור הזה ומתקבל הרושם שהוא היה מורה רוחני עבורם. גריס לימד לטינית והסטוריה, הוא לא היה מורה מבריק אבל היתה לו רגישות רבה לתלמידים. כאן אפשר שבטיול כלשהו לאחר סיום הלימודים (סמלי השוה"צ על הבגדים הבורגניים ...).