רובנה הרב שמחה הרץ מה יפית ומשפחתו 2

הניה, אחותו הבכורה של הרב מה יפית.
אמו של שמחה הרץ מתה בלידתו, אביו התחתן בשנית והיתה זו הניה שגדלה אותו בפועל. בשנות ה 20 הגרה לדרום אפריקה (שם צולמה התמונה) ושם הקימה את משפחתה.

מידע-נוסף2