רובנה חינוך תרבות וקהילה 11א

על גב התמונה כתובתו של אחד "מר גורלניק" בפריז אליו נשלחה התמונה וכן חותמת "פוטוגרפיה" Dagor ברובנה.

מידע-נוסף2

רובנה חינוך תרבות וקהילה 11

מסתבר שידם של היהודים לא היתה רק במסחר…

רובנה חינוך תרבות וקהילה 11א

על גב התמונה כתובתו של אחד "מר גורלניק"…