רובנה לינת הצדק דווליא 1

לינת הצדק דוואליע (ווליא), 1923
"לינת הצדק" היה מוסד התנדבותי לעזרת חולים נצרכים בעיר.

מידע-נוסף2

רובנה לינת הצדק דווליא 1

לינת הצדק דוואליע (ווליא), 1923 "לינת הצדק" היה…

רובנה לינת הצדק דווליא 1א

חותם בצמוד לתמונה