רובנה מלחמת העולם הראשונה 1

אלול תרע"ו (ספטמבר 1916), בזמן מלחמת העולם הראשונה, ככתוב על גב התמונה: "פנים בית הכנסת הגדול, חגיגה בהשתתפות השלטונות הצבאיים" (הרוסיים כמובן).

מידע-נוסף2

רובנה מלחמת העולם הראשונה 1

אלול תרע"ו (ספטמבר 1916), בזמן מלחמת העולם הראשונה,…

רובנה מלחמת העולם הראשונה 1א

גב התמונה.