רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 3

ערב ראש השנה תרצ"ד, הוא 20 בספטמבר 1933.
חנה בורינטר ברחוב פרצה (= י.ל. פרץ) 15 ברובנה כותבת למנחם שחורי ברחוב יונה הנביא 14 בתל אביב.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 3

ערב ראש השנה תרצ"ד, הוא 20 בספטמבר 1933.…

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 3א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 3ב

תמלול הטקסט רובנה, ערב ראש השנה תרצ"ד, שלום…