רובנה משפחת כאהן 21

1938, מוסיה מימין ופרימקה ברנר
הבית ברקע, "ארמון ממש" לדברי מוסיה, היה שייך בעבר לנסיך לובומירסקי ונקנה ממנו ב"פרוטות" ע"י תעשיין הטקסטיל הגדול דוד פישר לאחר שהנסיך פשט את הרגל. פישר, מוסיפה מוסיה, היה "שני בעושרו ברובנה רק להרץ מאיר פיסיוק" והוא נספה בשואה.