רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 6

ד"ר רייס מבקר את צעירי השוה"צ בפעילות השדה !
עזריאל בחזית לצידו של ד"ר יששכר רייס, מנהלה של הגימנסיה "תרבות" בעיר. ד"ר רייס היה מהאבות המייסדים של השוה"צ בוינה וכמנהל הגימנסיה נודע בתמיכתו הבלתי מסוייגת בתנועה ולקח חלק פעיל בעשייתה הציונית. ישעיהו אבן-אש משמאל, התאומות רוטנברג 1 ו 3 מימין בשורה מעל.

error: Alert: Content selection is disabled!!