רובנה משפחת רוס הבן עזריאל בשומר הצעיר 10א

י"ח אלול תרפ"ד הוא 17.9.1924

מידע-נוסף2