רובנה משפחת רוס 11

ניסן ברנשטיין ברחוב ברובנה
הכיתוב בפולנית על השלט אומר "הזמנה לואלס עם ליליאנה הארווי".

מידע-נוסף2

רובנה משפחת רוס 11

ניסן ברנשטיין ברחוב ברובנה הכיתוב בפולנית על השלט…

רובנה משפחת רוס 11א

רובנה משפחת רוס 11ב

כיתוב על גב תמונת פספורט, אותו שולח