רובנה משפחת רוס 9

עטל (אטל) רוס משמאל, 1901-1976
1932, עטל, בתם הבכורה של מאיר והודיל רוס, עם דודה (אחי אמה) ניסן (נוסיה) ברנשטיין. היא עלתה ארצה ב 1935 וחיתה (רוקה) ברחוב פרץ חיות בתל אביב. גם ניסן היה רוק והוא נספה ברובנה. הילד ביניהם אינו מזוהה.