רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 1א

כתוב ברוסית:
9.7.1921, שעור התעמלות בסקציית ההתעמלות היהודית בקלוב "מכבי" רובנו.

מידע-נוסף2

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 1

1921, שעור התעמלות בקלוב מכבי בעיר. ענפי הספורט…

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 1א

כתוב ברוסית: 9.7.1921, שעור התעמלות בסקציית ההתעמלות היהודית…